Aila Kikas

Aila on Näpustuudio looja, tegevjuht ning samal ajal ka Käsitöökooli õpetaja. Näpustuudioga alustas ta 1995. aasta septembrist. Ta on õppinud käsitöö ja kodunduse õpetajaks ja talle on alati meeldinud töötada lastega.

Aila on enda kohta öelnud järgmist: “Väga tähtsaks pean õpetajana – ausust, eriala tundmist, rahulikkust, abivalmidust, head suhtlemis- ja eneseväljendusoskust, tolerantsust, sõbralikkust.

Õpetajana pean suhtuma erapooletult ja eelarvamustevabalt oma õpilastesse. Tähtsaks pean, et õpetajana teen oma tööd südamega ükskõik milliste õpilastega töötades ja usun neisse. Sellega käib kaasas ka võime tunnistada oma eksimusi ja tehtud vigu.

Mulle meeldib püstitada eesmärke, planeerida erinevaid tegevusi, luua, täiustada ja uuendada õppematerjale ja tööd stuudios, suhelda aktiivselt lastega, lastevanematega, õpetajatega ja käsitöömeistritega.

Käsitöö õpetajaks olemine on elustiil ja ma armastan oma tööd.”

Sind võib veel huvitada: