Aliis Aalmann

Aliis on Näpustuudio kasvandik ning haaras kinni võimalusest proovida juhendajaametit. Talle meeldib joonistada, maalida, õmmelda ja kaarte meisterdada. Juhendajana on iga päev uus väljakutse, oluline […]

Anu Adson-Kaup

Anu on Näpustuudio Käsitöökooli õpetaja.  “Minu käsitööalane huvi sai alguse (samuti) Aila Näpustuudiost, kui kooliõpilasena käisin sealses huviringis. Tänaseks on sellest saanud minu töö ja […]

Aila Kikas

Aila on Näpustuudio looja, tegevjuht ning samal ajal ka Käsitöökooli õpetaja. Näpustuudioga alustas ta 1995. aasta septembrist. Ta on õppinud käsitöö ja kodunduse õpetajaks ja […]